Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Kartezjusz (René Descartes) (1596-1650)

Opublikowano 22.05.2012 r.

SHI
Ostatnie zmiany