Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Biblia

William Blake, Ancient of Days

Fragmenty do analizy i interpretacji

Zagadnienia i pojęcia

  • Czas powstania, nazwa, autorzy, języki; podział ksiąg biblijnych, kanon biblijny, apokryfy; Septuaginta, Wulgata; tłumaczenia Biblii na j. polski; gatunki biblijne.
  • Biblijna kosmogonia, obraz Boga, świata i człowieka w Genesis; monoteizm, creatio ex nihilo, kreacjonizm; politeizm, emanacjonizm, panteizm.
  • Biblijne symbole i archetypy: Raj i upadek pierwszych ludzi, Kain i Abel, potop, wieża Babel, Abraham i Izaak, walka Jakuba z aniołem.
  • Problem niezawinionego cierpienia w Księdze Hioba, archetyp.
  • Życie i los człowieka w Księdze Kohoeleta i Księdze Hioba; motywy wanitatywne; czy tylko pesymizm?
  • Psalmy: czas powstania, nazwa, autorzy, numeracja; podzial psalmów; poetyckość, werset; relacja Bóg – człowiek.
  • Miłość w Pieśni nad Pieśniami, obrazowanie, sposób ukazywania uczuć.
  • Zróżnicowanie biblijnych przypowieści; sens dosłowny i właściwy (alegoryczny, symboliczny).
  • Apokalipsa: nazwa, czas powstania, adresat i funkcja; cechy gatunkowe, wizja, kompozycja, symbolika; apokaliptyczne motywy (toposy).
  • Biblijny styl; frazeologizmy pochodzące z Biblii.

Konteksty

Opublikowano 19.06.2012 r.

SHI
Ostatnie zmiany