Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Bibilia - różne fragmenty

Ewangelia wg św. Marka Mr (15, 8-15)

Kontekst biblijny do interpretacji tekstu Z. Herberta pt. "Domysły na temat Barabasza":

Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: "Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla Żydowskiego?" Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnić im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: "Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim?" Odpowiedzieli mu krzykiem: "Ukrzyżuj Go!" Piłat odparł: " Cóż więc złego uczynił?" Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: "Ukrzyżuj Go!" Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Ewangelia wg św. Łukasza Łk (23, 13-25)

Kontekst biblijny do interpretacji tekstu Z. Herberta pt. "Domysły na temat Barabasza":

Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: "Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod – bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię".

A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: "Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza!" Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nic. Lecz oni wołali: "Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!" Zapytał ich po raz trzeci: "Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię." Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.

Opublikowano 10.08.2012 r.

SHI
Ostatnie zmiany