Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Psalmy (tłum. Czesław Miłosz)

» Psalm 1 (Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych)
» Psalm 2 (Czemu burzą się ludy)
» Psalm 8 (O Panie, Boże nasz)
» Psalm 23 (Pan jest pasterzem moim)
» Psalm 130 (Z głebokości wołam do Ciebie, Panie.)

Psalm 1

 1. Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych * i na drodze grzeszników nie postał, * i w gromadzie nasmiewców nie siedział.
 2. Ale w prawie Pańskim ma upodobanie * i naukę Pańską bada w dzień i w nocy.
 3. I będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, * które wydaje owoc, kiedy jest jego czas, * i którego liść nie usycha. * A cokolwiek zacznie, powiedzie się.
 4. Nie tak bezbożni, nie tak. * Ale są jak plewy, które wiatr wymiata.
 5. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie * ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
 6. Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, * a droga bezbożnych zginie.
 7. Sela.

Psalm 2

 1. Czemu burzą się ludy * a narody knują zamysły daremne?
 2. Powstają królowie ziemscy * i książęta radzą społem * przeciw Panu i Pomazańcowi Jego.
 3. "Potargajmy ich więzy, * zrzućmy z siebie ich pęta".
 4. Drwi z nich ten, który mieszka w niebie, * Pan im urąga.
 5. Aż przemnówi do nich w swoim gniewie * i w zapalczywości swojej ich zatrwoży:
 6. "Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, * mojej świętej górze".
 7. Wyrok Pański ogłaszam. * Pan rzekł do mnie: * "Moim synem jesteś, * dzisiaj zrodziłem Ciebie.
 8. Zażądaj ode mnie, a dam Ludy w dziedzictwo Twoje * i krańce ziemi na Twoją własność.
 9. Rządy nad nimi sprawować będziesz rózgą żelazną, * jak naczynia garncarskie pokruszysz je".
 10. Teraz, królowie, zrozumiejcie, * ukorzcie się, sędziowie ziemi.
 11. Służcie Panu w bojaźni * i drżąc radujcie się Nim.
 12. Hołd składajcie Synowi, * aby nie rozgniewał się * i byście nie zgubili drogi. * Bo łatwo zapali się Jego gniew.
 13. Szczęśliwi są, którzy uciekają się do Niego.

Psalm 8

 1. Przewodnikowi chóru. Na modłę pieśni "Gittit". Psalm Dawida.
 2. O Panie, Boże nasz, jak wspaniałe imię Twoje po wszystkiej ziemi, * któryś wyniósł świetność Twoją nad niebiosa.
 3. Przez usta dzieci i niemowląt uguntowałeś chwałe, * wbrew nieprzyjaciołom Twoim, * abyś wroga i mściwego poskromił.
 4. Kiedy patrzę na Twoje niebiosa, dzieło palców Twoich, * na księżyc i gwiazdy, któreś ustanowił:
 5. Cóż jest człowiek, że pamiętasz o nim, * syn człowieczy, że go nawiedzasz?
 6. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od niebieskich mocy, * chwałą i blaskiem ukoronowałeś go.
 7. Postawiłeś go władcą nad dziełami rąk Twoich, * wszystko poddałeś pod stopy jego:
 8. Owce i woły wszelkie, * jak i zwierzęta polne,
 9. Ptactwo niebieskie i ryby morskie, * i cokolwiek chodzi po ścieżkach morza.
 10. O Panie, Boże nasz, * jak wspaniałe imię Twoje po wszystkiej ziemi!

Psalm 23

 1. Psalm Dawida. Pan jest pasterzem moim. * Na niczym mi nie zbywa.
 2. Na zielonych pastwiskach położył mnie, * nad spokojne wody mnie prowadzi.
 3. Dzuszę moją posila, * prowadzi mnie po ścieżkach prostych * dla chwały swego imienia.
 4. A choćbym zeszedł w ciemną dolinę śmierci, * niebędę lękać się złego, bo Ty jesteś ze mną. * Twój pasterski i laska: one mnie będą wiodły.
 5. Ty stół biesiadny zastawiasz przede mną na przekór moim wrogom, * głowę moją olejkiem namaszczasz, * a mój kielich przelewa się.
 6. Szczęście i łaska podążają za mną * po wszystkie dnie mego życia. * I zamieszkam w domu Pańskim * na długie czasy.

Psalm 130

 1. Pieśń wstępowań. Z głebokości wołam do Ciebie, Panie.
 2. Panie, usłysz głos mój! * Niech będą uszy twoje otwarte * na głos błagania mego.
 3. Jeżeli pamięć o występkach zachowasz, Panie, * któż się ostoi?
 4. Ale z Tobą jest przebaczenie, * abyś w bojaźni był czczony.
 5. Nadzieję pokładam w Panu, * nadzieję w Panu pokłada dusza moja, * i czekam na Jego słowo.
 6. Dusza moja czeka na Pana * bardziej niż nocne straże na przyjście poranka, * niż nocne straże na przyjście poranka.
 7. Oczekuj, Izraelu, Pana, * bo w Panu jest łaska * i wielka moc odkupienia.
 8. On sam odkupi Izraela ze wszystkich win jego.

Opublikowano 28.04.2012 r.

SHI
Ostatnie zmiany