Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Psalm I

Psalm 1 (tłum. Cz. Miłosz)

 1. Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych * i na drodze grzeszników nie postał, * i w gromadzie nasmiewców nie siedział.
 2. Ale w prawie Pańskim ma upodobanie * i naukę Pańską bada w dzień i w nocy.
 3. I będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, * które wydaje owoc, kiedy jest jego czas, * i którego liść nie usycha. * A cokolwiek zacznie, powiedzie się.
 4. Nie tak bezbożni, nie tak. * Ale są jak plewy, które wiatr wymiata.
 5. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie * ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
 6. Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, * a droga bezbożnych zginie.
 7. Sela.

Psalm 1 (Psałterz floriański, XIV/XV w.)

 1. Błogosławiony mąż, jen jest nie szedł po radzie niemiłościwych i na drodze grzesznych nie stał jest, i na stolcu nagłego spadnienia nie siedział jest,
 2. ale w zakonie bożem wola jego i w zakonie jego będzie myślić we dnie i w nocy.
 3. A będzie jako drzewo, jeż szczepiono jest podług ciekących wod, jeż owoc swoj da w swoj czas,
 4. a list jego nie spadnie; i wszystko, csokoli uczyni, prześpieje.
 5. Nie tako niemiłościwi, nie tako, ale jako proch, jenże rzuca wiatr od oblicza ziemie.
 6. Prz<e>to nie wstają niemiłościwi w sądzie ani grzesznicy w radzie prawych,
 7. bo znaje Gospodzin drogę prawych, a droga złych zginie.
 8. Sława Oćcu i Synowi, i Świętemu Duchu,
 9. jako była z początka i ninie, i wżda, i na wieki wiekom.

Psalm 1 (Psałterz puławski, XV w.)

Pirzwy psalm wypowiada, iże Krystus on jest drewno wszem w się wierzącym. Poczynają sie księgi głośnych chwał albo samorzecznych proroka Dawida krola. Psalm.

 1. Błogosławiony mąż, jen nie szedł po radzie niemiłościwych i na drodze grzesznych nie stał, i na stolcu nagłego spadnienia nie siedział,
 2. ale w zakonie bożem wola jego i w zakonie jego będzie myślić we dnie i w nocy.
 3. A będzie jako drzewo, jeż szczepiono jest podług ciekących wod, jeż owoc swoj da w czas swoj,
 4. a i list jego nie spadnie; i wszystko, cokoli uczyni, zdarzy sie.
 5. Nie tako niemiłościwi, nie tako, ale jako proch, jen rzuca wiatr od oblicza ziemie.
 6. Przetoż nie wstają niemiłościwi w sądzie ani grzeszni w radzie prawych,
 7. bo zna Bog drogę prawych, a droga złosnych zaginie. Sława <...>

Opublikowano 05.05.2012 r.

SHI
Ostatnie zmiany