Wasze prace

Zachęcamy gorąco uczniów i studentów, którzy coś kiedyś napisali – przysyłajcie do nas swoje teksty (analizy, interpretacje, eseje, opracowania itp.), nie powinny się marnować zalegając w szufladach, zwłaszcza że wszyscy możemy skorzystać z ich lektury.


* Anna Mateusiak, Niemcewicz kulinarnie - o staropolskiej kuchni w oświeceniowym romansie historycznym "Jan z Tęczyna"
* Ewelina Bajer
   + Groteskowe wizje w twórczości Brunona Schulza (rozdział "Magda Wang zniewala")
   + Groteskowe wizje w twórczości Brunona Schulza (rozdział "«Ktoś jest człowiekiem, a ktoś karakonem» – zasady panmaskarady w świecie Brunona Schulza")
* Marzena Miśkiewicz
   + Między realizmem a kreacją. Romantyczne poematy o miłości.
   + Echa motywów i idei starotestamentowych w literaturze oraz kulturze staropolskiej. Vanitas
* Magda Odyniecka
   + Obraz Boga w lirykach rzymsko-drezdeńskich Adama Mickiewicza
   + Sposoby kreowania postaci w Pannach z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza
   + Tymoteusz Karpowicz, Księga Eklesiastesa. Próba analizy.
   + Motyw śmierci w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza
   + Sprawiedliwie wobec Chłopów Władysława Reymonta
   + Eksplikacja wiersza W Weronie Norwida
* Anna Gawlak
   + Rola motywów mitologicznych w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
   + Głos samego poety? "Posłańcy" Stanisława Grochowiaka
* Anna Domaszewska, Łazienki
* Paulina Wróbel, Żywioły jako tworzywo wyobraźni literackiej
* Anna Gawlak, Liryka lat ostatnich Mickiewicza i Słowackiego
* Jowita Prokop, Kinga Urbańska, Trójgłos miłosny
* Agnieszka Szymańska, Demoniczna inspiracja
* Paulina Dudek, Pamiętniki Adama i Ewy
* Aleksandra Woźniak, Kobiety w baśniach
* Katarzyna Małecka, Rola kobiet w historii
* Kamil Woźniak, Konwencja miłości rycerskiej
* Patrycja Sapińska, Rycerstwo w "Kronice" Galla Anonima
* Magdalena Gawron, Nurt franciszkański w poezji polskiej XX w.
* Ewa Serzysko, Motywy średniowieczne w poezji polskiej
* Wojciech Pawlik, Proza historyczna Teodora Parnickiego
* Przemysław Mazur, Odbiorca w utworze literackim
* Wojciech Pawlik, Komizm i żart w literaturze dawnej
* Anna Szymańska, Figury nieskończoności
* Patrycja Sapińska, Destrukcyjna siła nieskończoności
* Magdalena Wilamowska, Figury nieskończoności
* Karol Zawodziński, Szkoła w języku
* Dominika Pawlikowska, Antropologia poetycka
* Marta Rynduch
   + Poezja Bolesława Leśmiana
   + W świecie fantazji Jonathana Carrolla
* Ewa Łabudzińska, Prowokujący guru