Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Etymologie i znaczenia

  • Demagogia (gr. demos lud, agogos wiodący, prowadzący) - wpływanie na opinię publiczną poprzez działanie obliczone na łatwy efekt, poklask, składanie obietnic bez pokrycia.
  • Dewocja (łac. devotio – poświęcenie, ofiarowanie) - gorliwe spełnianie praktyk religijnych na pokaz przy jednoczesnym zaniedbaniu duchowości wewnętrznej;
  • Bigoteria (fr. bigoterie) - fałszywa, manifestacyjna pobożność wyrażająca się w czysto zewnętrznych formach, przesadnych praktykach religijnych i rygoryzmie moralnym wobec innych, dewocja;
  • Bigot - człowiek przestrzegający przepisów religijnych z przesadną gorliwością; świętoszek, pobożniś;
  • Hipokryzja (gr. hypokrisis, udawanie) - obłuda, dwulicowość, nieszczerość, udawanie;
  • Obłuda - nieszczere, dwulicowe zachowanie, działanie; fałsz, hipokryzja;
  • Cynizm - otwarte, drwiące, sarkastyczne, wyzywające i/lub lekceważące odnoszenie się do ogólnie szanowanych pojęć, praw, osób, zasad moralnych; niewiara w szczerość altruistycznych działań;
  • Manipulacja - zręczność i precyzja w wykonywaniu jakieś czynności; pejoratywnie: przeinaczanie, naginanie, wykorzystywanie do własnych celów, wywieranie wpływu na kogoś, knowanie, knucie, krętactwo, machinacja, machlojka, oszustwo;

 

Opublikowano 07.08.2012 r.

SHI
Ostatnie zmiany