Matura

* Egzamin maturalny od 2010 roku. Aneks.

Egzamin maturalny

Dokumenty

Przykładowe tematy

Powtórzenie

Można zobaczyć

Zawartość: Proponujemy zapoznanie się z zasadami przeprowadzania i oceniania egzaminu maturalnego oraz z przykładowymi tematami. W powtarzaniu i utrwalaniu wiadomości przydatne będą tabelaryczne podsumowania epok (zestawienia) i materiały związane ze starą maturą (np. lista zagadnień).