Analiza i interpretacja utworów literackich

* O analizie
* O interpretacji
* O poezji
* O dramacie
* O prozie

Zawartość: Jedną z najważniejszych umiejętności ucznia jest interpretowanie tekstów kultury wsparte selektywną i sfunkcjonalizowaną analizą. Dział ten stara się przybliżyć właśnie te zagadnienia.