Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Czasownik – strony

Strona czasownika to kategoria gramatyczna, informująca o tym, czy podmiot oznacza wykonawcę czynności (strona czynna), odbiorcę skutków tej czynności (strona bierna) czy też wykonawcę i odbiorcę jednocześnie (strona zwrotna).

  1. Czasowniki mające obie strony, czynną i bierną, są czasownikami przechodnimi, np. kochać – być kochanym. Czasowniki nie mające strony biernej są nieprzechodnie, np. leżeć, spać.
  2. Stronę bierną czasownika tworzy się za pomocą słowa posiłkowego być lub zostać oraz imiesłowu biernego, np.: Jest chwalony. Został zrobiony. Był oczarowany.
    Połączenie imiesłowu biernego dokonanego z czasownikiem zostać ma raczej znaczenie czynnościowe, z czasownikiem być – rezultatywno-stanowe (por. Drzwi zostały otwarte – Drzwi były otwarte).
    Uwaga. Nie należy używać słowa posiłkowego zostać przy imiesłowie biernym utworzonym od czasownika niedokonanego, np. Był (nie: został) chwalony.
  3. Form strony biernej nie należy nadużywać, np. Konie zostały przez jeźdźców uwiązane (lepiej: Jeźdźcy uwiązali konie). Wybory zostały przeprowadzone (lepiej: Wybory przeprowadzono) zgodnie z konstytucją. Jutro okna zostaną umyte (lepiej: Jutro umyje się okna).
  4. W języku polskim istnieje grupa czasowników, które mogą występować tylko z zaimkiem się, np.: śmiać się, modlić się, napić się, zjawić się.

Źródło: Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1998, wyd. XVIII.

Opublikowano 14.03.2012 r.

SHI
Ostatnie zmiany