Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Leopold Staff (1878-1957)

Poeta, dramaturg, tłumacz. Urodził się we Lwowie i tam uczęszczał do gimnazjum, a następnie na Uniwersytecie Lwowskim przez dwa lata studiował prawo, po tym okresie przeniósł się na filozofię i romanistykę. Był przewodniczącym lwowskiego komitetu redakcyjnego czasopisma "Młodość". Debiutował w czasopismach w 1898, trzy lata później ukazuje się pierwszy tomik wierszy. 1901-03 wyjechał do Włoch i na dłuższy pobyt do Francji. 1909-14 redagował bibliotekę "Sympozjon" w wydawnictwie B. Połonieckiego. Lata 1915-18 spędził w Charkowie ewakuowany przez Rosjan, od 1918 zamieszkał w Warszawie, 1927 otrzymał państwową nagrodę literacką za tom Ucho igielne, 1929 nagrodę lit. m. Lwowa, a w 1931 Łodzi i w 1938 Warszawy. 1933 był wiceprezesem PAL, 1939 został doktorem h.c. Uniwersytetu Warszawskiego; w 1949 Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lata wojny spędził w Warszawie, a okres 1945-49 w Pławowicach i Krakowie, następnie powrócił do Warszawy. Zmarł w Skarżysku-Kamiennej 31 maja 1957.

Opublikowano 20.05.2012 r.

SHI
Ostatnie zmiany