Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Zapis liczebników

Liczebniki główne, zbiorowe, ułamkowe i porządkowe można napisać zarówno literami jak cyframi; liczebniki mnożne i wielorakie – tylko literami.

Liczebniki główne, zbiorowe i ułamkowe przedstawiamy cyfrowo tylko za pomocą cyfr arabskich, bez kropki. Nie dodajemy przy tym żadnych końcówek dla oznaczenia formy lub przypadka, w których dany liczebnik występuje, np.: 5 książek, 527 km, 0,5 litra, 1 1/2 dnia. To potrwa około 6 (nie: 6-ciu) godzin. Dramat w 3 (nie: 3-ech) aktach. Przyjęto 4 (nie: 4-ro) nowych dzieci. Zagroda dla 5 (nie: 5-rga) prosiąt.

@ Liczebniki porządkowe wyrażamy cyframi arabskimi lub rzymskimi. Przy cyfrach arabskich stawiamy wówczas kropkę, przy cyfrach rzymskich – nie stawiamy kropki. Nigdy też nie dodajemy żadnych końcówek dla oznaczenia przypadków zależnych, np.: Pałac z XVIII (nie: XVIII-ego) wieku. Mieszkać na 3. (nie: 3-cim) a. na III (nie: III-cim) piętrze.

@ Uwaga: Brak kropki po liczebniku porządkowym zapisanym cyframi arabskimi może spowodować zniekształcenie treści wypowiedzi, np. zapisanie zdania: "W pierwszym półroczu miał złe stopnie" w formie: "w 1 półroczu..." – będzie odczytane jako: "w jednym półroczu" (a więc nie wiadomo, w którym).

@ Kropkę przy zapisie liczebnika porządkowego cyfrą arabską można opuszczać jedynie wtedy, gdy nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że chodzi o liczebnik porządkowy, m.in. przy zapisie czasu w godzinach, kiedy jest użyty wyraz godzina, np.: o godz. 9 rano. Spotkanie wyznaczono na godzinę 18 (ale: Lekcje rozpoczynają się o 8. rano).

@ Można też opuścić kropkę przy oznaczaniu kolejnych tomów i stron, np. Seria II, tom 4, strona 176, wiersz 5.

@ Najczęściej kropkę opuszcza się w zapisach dat, zwłaszcza wtedy, gdy liczebnik porządkowy towarzyszy nazwie miesiąca napisanej literami, np. 10 marca (kwietnia) 1950 r.

@ Gdy datę w całości piszemy cyframi arabskimi, stawiamy zawsze kropkę po każdej liczbie, np. 10.3.1950 r.; przy łączeniu cyfr arabskich z rzymskimi w datach możemy kropkę stawiać lub nie, np. 10.III.1950 r. lub: 10 III 1950 r.

@ Uwaga: W wyjątkowych wypadkach, gdy liczebnik jest w zdaniu daleko od rzeczownika, np. na końcu zdania, nie należy go wyrażać zapisem cyfrowym, lecz literowym, np. Była to jedna z dalszych przecznic, chyba czwarta (nie: 4.).

Źródło: Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1998, wyd. XVIII.

Opublikowano 19.09.2013 r.

SHI
Ostatnie zmiany