Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

S. Grochowiak, Rozmowa o poezji

Dziewczyna:
Czy pan ją widzi? Czy ona śni?
Czy tę nadbiega nagła jak z pagórka?

Poeta:
Ona wynika z brodawek ogórka...

Dziewczyna:
Pan kpi.
Pan ją jedwabnie pan ją jak motyla
Po takich złotych i okrągłych lasach...
To jest jak z Dafnis bardzo czuła chwila...

Poeta:
Owszem. Jak ostro
Całowany tasak.

Dziewczyna:
Rozumiem pana. Z wierzchu ta ironia,
A spodem czułość podpełza ku sercu...

Poeta:
Dlaczego z pani jest taka piwonia,
Co chce zawzięcie być butelką perfum?...

Menuet z pogrzebaczem, 1958

Opublikowano 30.06.2012 r.

SHI
Ostatnie zmiany