Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Prawa, obowiązki i przyjemności nauczyciela

NAUCZYCIEL

 • ma zawsze odrobione lekcje
 • dba o higienę osobistą i czystość obyczajów
 • rozpoczyna i kończy lekcje równo z dzwonkiem
 • stawia sprawiedliwe oceny, nie kierując się zemstą, urażoną dumą, pożądaniem etc.
 • traktuje uczniów z jednakowym szacunkiem, bez względu na to, kim są ich rodzice, wujkowie
 • nie obmawia swoich kolegów, zwłaszcza przed uczniami
 • zachowuje solidarność koleżeńską w sytuacjach gdy, szkoła lub poszczególni nauczyciele są przedmiotem ataków ze strony rodziców lub uczniów
 • jeśli nie ma nic innego do powiedzenia, na wszelki wypadek mówi prawdę

NAUCZYCIEL

 • nie jest chłopcem na posyłki i ma prawo bronić się przed dyktaturą rodziców, dziennikarzy, biznesmenów, szalikowców, fundamentalistów i cyklistów
 • oczekuje szacunku ze strony zwierzchników, współpracowników, uczniów i ich rodziców
 • musi być godziwie wynagradzany za swoją pracę

NAUCZYCIELE

 • którzy obchodzą imieniny w danym miesiącu, wspólnie przygotowują ucztę dla braci w wierze i mogą być obdarowywani prezentami
 • jeżdżą wspólnie na wycieczki, na ryby i grzyby lub na basen, grają w piłkę, ćwiczą na siłowni i dzięki temu lubią się coraz bardziej
 • codziennie na dużej przerwie spotykają się przy kawie w Pokoju Nauczycielskim i rozmawiają na tematy bieżące oraz wolne
 • dbają o wystrój Pokoju oraz tzw. zapleczy, tak aby panowała w nich przytulna (nie do przesady) atmosfera
 • jeśli chcą, dają sobie podarunki na św. Mikołaja
 • mogą łączyć spotkania przy herbacie z odczytami, prelekcjami, wieczorami literackimi lub muzycznymi, aby nawzajem się uczyć i lepiej rozumieć
 • chętnie współpracują z czasopismami szkolnymi redagowanymi przez uczniów lub wydają własne pismo

WYCHOWAWCY

 • przypominają młodzieży o właściwych formach zachowania (ukłon dla każdego)
 • w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danej klasie ustalają odpowiednią "równowagę" przedmiotową, dyktowaną przez tzw. profil klasy
 • po maturze proszą absolwentów o wypełnianie ankiet oceniających pracę szkoły i biorą sobie do serca ich wyniki

NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

 • noszą identyfikatory w celach mnemotechnicznych i żeby nie było wątpliwości, kto jest kim
 • nie uważają się nawzajem za wrogów, bo przecież jedni potrzebują drugich

Amen.

Opublikowano 20.08.2013 r.

SHI
Ostatnie zmiany