Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Socrealizm (1949 – ok. 1955)

Fragmenty do analizy i interpretacji

A. Mandalian

Dzisiaj

– za wszystko odpowiedzialny jest "wróg klasowy"; wszystko podporządkowane jest "walce klas":

Jeśli traktor nie może orać,
jeśli siew nie osiągnie skutku,
jeśli łamie się w ręku norma,
a od majstra zalatuje wódką,
jeśli zamarł warsztatu ruch,
spalił serce motor –
to fakt,
że działa klasowy wróg.

***

– człowiek-rzodkiewka; z wierzchu czerwony, w środku biały; "wymacywanie" wroga:

Czujniej, towarzysze,
czujniej,
dotrzymamy epoce kroku,
i pod skórą legitymacji
trzeba umieć wymacać wrogów.

W. Majakowski, Włodzimierz Iljicz Lenin

– wyższość dążeń kolektywu nad pragnieniami jednostki, postulaty prymatu organizacji nad żywiołem, kultury nad naturą, wołanie o dyscyplinę i oddawanie najwyższej czci partii:

Jednostka!
     Co komu po niej?!
Jednostki głosik
     cieńszy od pisku.
Do kogo dojdzie?
     Ledwie do żony!
I to,
     jeżeli pochyli się blisko.
Partia –
         to głosów
     jeden poryw –
zbity z bezliku
     cichych i cienkich,
pękają
         od nich
     wrogów zapory,
jak w huku armat
     w uszach
         bębenki.

Przekład Adama Ważyka

Woroszylski – w życiu chodzi o to, aby:

Życia się nie przegrało w karty
ani dzierlatkom nie rozdało

– wygnanie z poezji tematu erotycznego.

"Kolego, Werterów nie potrzeba nam teraz"

– zwracał się Woroszylski do łódzkiego studenta, który popełnił samobójstwo z miłości;

Anna Kamieńska, Pisarzom jadącym na Śląsk

– jakie uczucia są właściwe:

trzeba z węgla śląskiego, z książek,
nawet z wyznań miłosnych
kłaść przęsła mostów nad państwami Europy

– właściwe uczucia to te, które pozwolą "kłaść przęsła mostów..."

Wiktor Woroszylski, Świerczewski

– trafne rozpoznanie wroga to, przede wszystkim kwestia trafnej intuicji klasowej rewolucjonisty:

Bo choć różny twych oczu blask
i różną przemawiasz mową,
przecież widziałem: masz
w każdym kraju twarz jednakową.

1949

 

Opublikowano 01.07.2012 r.

SHI
Ostatnie zmiany