W dziale między innymi

Zawartość: Varia, czyli różności, rozmaitości, pogrupowane tematycznie i rodzajowo. Miejsce dla Waszych prac o literaturze i literackich dokonań, miejsce dla fragmentów lektur służących ich analizie, wreszcie miejsce dla humoru, Waszych uwag i opinii.