Lista lektur dla LO

Poniższa lista lektur przygotowana została w oparciu o podstawę programową (ost. zmiany: Rozp. MEN z dnia 29 sierpnia 2008 r. DzU Nr 159 poz. 992), Informator maturalny od 2008 r. z języka polskiego oraz Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy lektur dla szkół ponadgimnazjalnych na egzamin maturalny od maja 2009 roku. Wymienione dokumenty stanowią podstawę matury.

* (gwiazdka) oznacza pozycje wymienione w Informatorze.

Lista lektur dla klas I-III liceum ogólnokształcącego

Poziom podstawowyPoziom rozszerzony
Biblia i antyk
 • Biblia i mity (wyb.)
 • Sofokles, Król Edyp*;
 • Horacy (wyb.)*
 
Literatura staropolska
 • Bogurodzica, Posłuchajcie bracia miła...
 • J. Kochanowski, fraszki*, pieśni*, treny (wyb.)
 • P. Skarga, Kazania (wyb.)
 • J.A. Morsztyn, D. Naborowski*, W. Potocki* (wyb.)
 • W. Szekspir, Makbet*; Molier, Świętoszek*
 • Dante, Boska komedia (fr. "Piekła")
 • J. Kochanowski, Treny
Oświecenie
 • I. Krasicki, bajki*, satyry (wyb.), Hymn do miłości ojczyzny*
 
Romantyzm
 • J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera
 • Adam Mickiewicz, wyb. poezji (w tym Romantyczność*), Dziady cz. III, Pan Tadeusz
 • Juliusz Słowacki; Kordian (a. I, II, III, sc. 5-6), wyb. poezji
 • C. K. Norwid, wyb. poezji
 • Z. Krasiński, Nie-Boska komedia (cz. I,III,IV)
 • J.W. Goethe, Faust (cz. I)
 • J. Słowacki, Kordian lub Z. Krasiński, Nie-Boska komedia
Pozytywizm
 • B. Prus, Kamizelka*, Lalka
 • M. Konopnicka, Mendel Gdański*
 • E. Orzeszkowa, Nad Niemnem (fr.), Gloria victis*
 • H. Sienkiewicz, Potop
 • F. Dostojewski, Zbrodnia i kara*
 
Młoda Polska
 • K. Przerwa-Tetmajer, J. Kasprowicz, L. Staff, wybór poezji
 • S. Żeromski, Ludzie bezdomni
 • S. Reymont, Chłopi (t. 1: Jesień)
 • S. Wyspiański, Wesele
 • J. Conrad, Jądro ciemności*
 
XX-lecie
 • S. Żeromski, Przedwiośnie
 • Z. Nałkowska, Granica
 • M. Dąbrowska, Noce i dnie
 • W. Gombrowicz, Ferdydurke (roz. II-III, VI-X, XII, XIV)
 • B. Leśmian, J. Tuwim, M. Pawlikowska-Jasnorzewska (wyb.)
 • M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka
 • S.I. Witkiewicz, Szewcy
 • F. Kafka, Proces
 • M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
Literatura współczesna
 • K.K. Baczyński, Cz. Miłosz, T. Różewicz, Z. Herbert, W. Szymborska, M. Białoszewski, S. Barańczak, J. Twardowski (wyb.)
 • T. Borowski, wyb. opowiadań (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
 • G. Herling-Grudziński, Inny świat
 • H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem*
 • R. Kapuściński, Cesarz
 • S. Mrożek, Tango
 • T. Różewicz, Kartoteka
 • A. Camus, Dżuma*
 • W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk*