Sokrates (469-399 p.n.e.)

Wybitny filozof gr., nauczyciel Platona i wielu późniejszych twórców szkół filozoficznych. Syn rzeźbiarza, za młodu uprawiał ten sam zawód. Brał udział w wojnie peloponeskiej i odznaczył się w bitwach ze Spartanami pod Potideą (429) i Amfipolis (422); w 406 sprawując urząd prytana jako jedyny z prytanów przeciwstawił się żądaniom ludu, który chciał skazać na śmierć wodzów w zwycięskiej bitwie koło Arginuz za niepogrzebanie poległych żołnierzy. Prowadził ubogie życie "ulicznego" nauczyciela i w oczach Ateńczyków różnił się od sofistów tym tylko, że za naukę nie brał pieniędzy. W poglądach swych przeciwstawiał się głoszonej przez sofistów teorii o względności prawdy, dobra, sprawiedliwości. Nie pozostawił żadnych pism; poglądy jego znamy z Dialogów Platona oraz ze wspomnień Ksenofonta. W 70 roku życia oskarżony o bezbożność i demoralizowanie młodzieży został skazany na śmierć przez wypicie cykuty.

  Pisarze
  Artyści
  Filozofowie
  Zestawienia
  [b] biografia
  [k] kalendarium

 Zobacz też:
  Teksty
  Galeria
  Filozofia

Sokrates