Platon (427-347 p.n.e.)

Właściwe imię Aristokles, Platonem nazwany został dla szerokich ramion (gr. platys – szeroki). Poglądy swoje przedstawił w pismach zw. Dialogami (od ich formy literackiej). Zachowały się wszystkie, w liczbie 35, oraz Listy. Ułożone zostały wg pokrewnej treści przez uczonego aleksandryjskiego Arystofanesa z Bizancjum (III w. p.n.e.) w trylogie, następnie przez Trazyllosa, astrologa ces. Tyberiusza, w 9 tetralogii (na wzór dawnych tragedii). Autentyczność niektórych dialogów podawana była w wątpliwość już w starożytności. Po długich sporach i żmudnych badaniach obecnie na ogół przyjmuje się autentyczność 27 dialogów oraz 11 listów. Najbardziej znane dialogi: Obrona Sokratesa, Charmides – o roztropności, Protagoras – o cnocie, Gorgiasz – o retoryce i jej szkodliwości w życiu politycznym, Fedon – o nieśmiertelności duszy, Fajdros – o miłości i duszy, Uczta – o miłości, Teajtel – o poznaniu, Państwo i Prawa – o państwie i idealnym ustroju. Dialogi P. cechuje doskonałość formy i stylu. Pisane językiem żywym, pełnym porównań, przenośni i obrazów, budową przypominają dramaty sceniczne. Wraz z P. forma dialogu weszła na stałe do literatury europejskiej.

  Pisarze
  Artyści
  Filozofowie
  Zestawienia
  [b] biografia
  [k] kalendarium

 Zobacz też:
  Teksty
  Galeria
  Filozofia

Platon