Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Bolesław Leśmian, *** (Gdy domdlewasz...)

Gdy domdlewasz na łożu, całowana przeze mnie,
Chcę cię posiąść na zawsze, lecz daremnie, daremnie!

Już ty właśnie – nie moja, już nie widzisz mnie wcale:
Oczy mgłą ci zachodzą, ślepną w szczęściu i szale!

Zapodziewasz się nagle w swoim własnym pomroczu,
Mam twe ciało posłuszne, ale ciało – bez oczu!...

Zapodziewasz się nagle w niewiadomej otchłani,
Gdziem nie bywał, nie śniwał, choć kochałem cię dla niej!...

Napój cienisty 1936 [Powieść o rozumnej dziewczynie]

Opublikowano 16.08.2013 r.

SHI
Ostatnie zmiany