Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Frazeologizmy

 1. Wśród ślepców jednooki jest królem (przysłowie).
 2. Włożyć/wsadzić kij w mrowisko.
 3. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.
 4. kaszka z mlekiem
 5. stawiać czoło trudnościom
 6. zejść na manowce
 7. Gość w dom, Bóg w dom.
 8. komuś źle z oczu patrzy
 9. ślepa wiara
 10. odnieść sukces, zwycięstwo
 11. ponieść porażkę, klęskę
 12. przywiązywać wagę do czegoś
 13. jak grzyby po deszczu
 14. niedźwiedzia przysługa
 15. wyświadczyć komuś przysługę
 16. zrobić na kimś (duże) wrażenie
 17. odcisnąć piętno
 18. wypowiedzieć wojnę

 

Opublikowano 20.10.2013 r.

SHI
Ostatnie zmiany