Heraklit z Efezu (ok. 544 – ok. 484 p.n.e.)

Filozof gr., należał do jońskich filozofów przyrody; pochodził z arystokratycznego rodu i był zdecydowanym przeciwnikiem demokracji; całe życie poświęcił filozofii; jest autorem słynnej tezy: panta rhei (wszystko płynie). W jego systemie filozoficznym były już zaczątki dialektyki, idei ateistycznych i elementów materialistycznych. Z jego dzieła O przyrodzie zachowało się ponad 120 fragmentów.

  Pisarze
  Artyści
  Filozofowie
  Zestawienia
  [b] biografia
  [k] kalendarium

 Zobacz też:
  Teksty
  Galeria
  Filozofia