Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Anakreont z Teos (ok. 570-485 p.n.e.)

Pochodził z Teos w Azji Mniejszej. Grecki poeta liryczny, piewca wina i miłości. Po zajęciu Teos przez Persów przebywał na wyspie Samos u tyrana Polikratesa. Po jego śmierci przeniósł się do Aten na zaproszenie syna Pizystrata, Hipparcha. Twórczość Anakreonta, podzielona przez uczonych aleksandryjskich na 5 ks., obejmowała: elegie, pieśni liryczne (biesiadne i miłosne) oraz wiersze o treści złośliwej, tzw. jamby. Zachowało się kilka utworów w całości oraz sto kilkanaście fragmentów. Wiersze A. pisane językiem prostym i obrazowym odznaczają się melodyjnością i różnorodnością form metrycznych. A. znalazł licznych naśladowców w epoce aleksandryjskiej i rzymskiej oraz w czasach nowożytnych. Od jego imienia gatunek lekkiego, wesołego wiersza o tematyce miłosnej lub biesiadnej nazwany został anakreontykiem.

Opublikowano 13.04.2012 r.

SHI
Ostatnie zmiany