Mikołaj Sęp Szarzyński (ok. 1550-1581), Wybór utworów

 » Napis na statuę, abo na obraz śmierci (Córa to grzechowa)
 » Pieśń I. O Bożej opatrzności na świecie (Nie trafunek przygodny ludzkie sprawy rządzi)
 » Pieśń II. O rządzie Bożym na świecie (Wiekuista mądrości, Boże niezmierzony)
 » [Pieśń] IIII. Psalmu CXXX paraphrasis (W grzechach srogich ponurzony)
 » Epitafium Rzymowi (Ty, co Rzym wpośród Rzyma chcąc baczyć)
 » Sonet I (Echej, jak gwałtem obrotne obłoki)
 » Sonet II (Z wstydem poczęty człowiek, urodzony)
 » Sonet III (Panno bezrówna, stanu człowieczego)
 » Sonet IV (Pokój – szczęśliwość, ale bojowanie)
 » Sonet V (I nie miłować ciężko, i miłować)
 » Sonet VI (Tomicki, jeśli nie ganią owego)

Napis na statuę, abo na obraz śmierci

Córa to grzechowa
Świat skazić gotowa:
Wszytko, co się rodzi,
Bądź po ziemi chodzi,
Lub w morskiej wnętrzności
I wietrznej próżności,
Jako kosarz ziele
Ostrą kosą ściele;
Tak ta wszystko składa,
Ani opowiada
Nikomu swojego
Zamachu strasznego.
I wy, co to ćcicie,
Prawda, że nie wiecie,
Jeśli nie przymierza
Ta sroga szampierza
Któremu do szyje.
Strzeż się: oto bije.

Przypisy:
2 - skazić - zniszczyć.
6 - wietrznej próżności - powietrzu.
9 - składa - tu: kosi, ścina kosą.
10 - opowiada - zapowiada, ogłasza.
13 - ćcicie - czytacie.
15 - jeśli - czy.
16 - szampierza - przeciwniczka, nieprzyjaciółka.